Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế LiOH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế LiOH (Liti hydroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

LiOH.H2O → H2O + LiOH

Nhiệt độ: 500°C Điều kiện khác: trong môi trường của hỗn hợp H2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình LiOH.H2O => H2O + LiOH  

Phương trình số #2

H2O + 2Li → H2 + 2LiOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Li => H2 + LiOH  

Phương trình số #3

O2 + 2LiH → 2LiOH

Nhiệt độ: > 500

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + LiH => LiOH  

Phương trình số #4

Ca(OH)2 + Li2CO3CaCO3 + 2LiOH

Nhiệt độ: < 600

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + Li2CO3 => CaCO3 + LiOH  

Phương trình số #5

2H2O + Li2C2C2H2 + 2LiOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Li2C2 => C2H2 + LiOH  

Phương trình số #7

2H2O + Li2O2H2O2 + 2LiOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Li2O2 => H2O2 + LiOH  

Phương trình số #8

2H2O + 2Li2O2O2 + 4LiOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Li2O2 => O2 + LiOH  

Phương trình số #9

4H2O + Li3N → NH4OH + 3LiOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Li3N => NH4OH + LiOH  

Phương trình số #10

3H2O + Li2NH → NH4OH + 2LiOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Li2NH => NH4OH + LiOH  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 10:38:16am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(