Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế H2S

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế H2S (hidro sulfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS + HCl => FeCl2 + H2S  

Phương trình số #3

2H2O + 5S → 4H2S + SO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + S => H2S + SO2  

Phương trình số #4

2HCl + ZnS → H2S + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + ZnS => H2S + ZnCl2  

Phương trình số #5

5H2SO4 + 8Na → 4H2O + 5H2S + 4Na2SO4

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Na => H2O + H2S + Na2SO4  

Phương trình số #7

FeS + H2SO4H2S + FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS + H2SO4 => H2S + FeSO4  

Phương trình số #8

5H2SO4 + 4Zn → 4H2O + H2S + 4ZnSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Zn => H2O + H2S + ZnSO4  

Phương trình số #9

6HI + SO22H2O + H2S + 3I2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HI + SO2 => H2O + H2S + I2  

Phương trình số #10

FeS + 2HBr → H2S + FeBr2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS + HBr => H2S + FeBr2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-05 02:42:15pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(