Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế CrCl3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế CrCl3 (Crom(III) clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Cr + 3HCl + HNO32H2O + NO + CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + HCl + HNO3 => H2O + NO + CrCl3  

Phương trình số #3

6HCl + Cr2O33H2O + 2CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Cr2O3 => H2O + CrCl3  

Advertisement

Phương trình số #4

14HCl + K2Cr2O73Cl2 + 7H2O + 2KCl + 2CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + K2Cr2O7 => Cl2 + H2O + KCl + CrCl3  

Phương trình số #5

Cl2 + 2CrCl22CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + CrCl2 => CrCl3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3Cl2 + 2Cr → 2CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Cr => CrCl3  

Phương trình số #7

Cl2 + 2CrCl22CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + CrCl2 => CrCl3  

Advertisement

Phương trình số #8

4HCl + O2 + 4CrCl22H2O + 4CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + O2 + CrCl2 => H2O + CrCl3  

Phương trình số #9

4Cr + 12HCl + O22H2 + 2H2O + 4CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + HCl + O2 => H2 + H2O + CrCl3  

Advertisement

Phương trình số #10

4HCl + NaCrO2 + Na[Cr(OH)4] → H2O + NaCl + CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaCrO2 + Na[Cr(OH)4] => H2O + NaCl + CrCl3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:44:50am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(