Advertisement
Advertisement
Advertisement

Chất béo

Giới thiệu khái niệm

Chi tiết khái niệm

Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol.

Các axit béo hay gặp:

C17H35COOH hay CH3[CH2]16COOH: Axit stearic

C17H33COOH hay cis-CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOH: Axit oleic

C15H31COOH hay CH3[CH2]14COOH: Axit panmitic

Axit béo là những axit đơn chức có mạch cacbon dài, không phân nhánh, có thể no hoặc không no.

Ở điều kiện thường: là chất lỏng hoặc chất rắn.

Không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ không cực: benzen, clorofom,...

Nhẹ hơn nước, không tan trong nước.

Tìm hiểu thêm Chất béo

Xem thêm các khái niệm liên quan

Phương pháp trao đổi ion

Xem chi tiết


Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.

Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, Nhân tán thán thành công của người, Quả: có nhiều cơ hội may mắn trong đời

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(