Nhân quả trong cuộc sống

Tranh nhân quả, Nhân lúc nhỏ siêng năng làm việc nhà Tranh nhân quả, Quả lớn lên dễ tìm công việc