Br2 + C2H2C2H2Br2
(dd) (khí) (dd)
(màu da cam) (không màu)
1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Không có
Dẫn axetilen qua dung dịch brom màu da cam
dung dịch brom bị mất màu
Axetilen có phản ứng cộng với brom trong dung dịch.

Câu 1. Phản ứng hóa học

Cho các phản ứng sau: (1). Fe(OH)2+HNO3 loãng → (2). CrCl3+NaOH+Br2 → (3). FeCl2+AgNO3(dư) → (4). CH3CHO+H2 → (5). Glucozơ+ AgNO3+NH3+H2O → (6). C2H2+Br2 → (7). Grixerol + Cu(OH)2 → (8). Al2O3+HNO3(đặc, nóng) → Số phản ứng xảy ra thuộc loại phản ứng oxi hóa khử là:


A. 6
B. 5
C. 7
D. 4

Xem đáp án
2Br2 + C2H2C2H2Br4
(dd) (khí) (dd)
(màu da cam) (không màu)
2 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Không có
Dẫn axetilen qua dung dịch brom màu da cam
dung dịch brom bị mất màu

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(