FeCl2 + 2NaOHCO2 + Fe(OH)2
(dung dịch) (khí) (dung dịch kết tủa)
(trắng xanh)
1 2 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Không có
cho FeCl2 tác dụng với dd NaOH, tạo thành kết tủa trắng xanh.
có hiện tượng kết tủa

Câu 1. Công thức phân tử

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua X, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ. Công thức của X là


A. FeCl2.
B. CrCl3.
C. MgCl2.
D. FeCl3.

Xem đáp án

Câu 2. Xác định muối clorua

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua X, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ. Công thức của X là


A. FeCl2.
B. CrCl3.
C. MgCl2.
D. FeCl3.

Xem đáp án
3NaOH + FeCl33NaCl + Fe(OH)3
(nâu đỏ)
3 1 3 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Không có
cho FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa nâu đỏ.
có kết tủa nâu đỏ

Câu 1. Phương trình Ion

Ion OH- có thể phản ứng được với các ion nào sau đây:


A. Fe3+ ;Mg2+ ;Cu2+ ;HSO4 -
B. Fe2+ ;Zn2+ ;HS- ; SO4(2-)
C. Ca2+ ;Mg2+ ; Al3+ ; Cu2+ 
D. H+ ;NH- ;HCO ;CO2(3-)

Xem đáp án

Câu 2. Phản ứng của FeCl3 với NaOH

Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu


A. nâu đỏ.
B. trắng.
C. xanh thẫm.
D. trắng xanh.

Xem đáp án

Câu 3. Phản ứng hóa học

Có các thí nghiệm sau (a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4; (b) Sục CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2; (c) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3; (d) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch FeCl3; Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là


A. 1
B. 4
C. 3
D. 2

Xem đáp án

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(