Chủ đề: Phương Trình Hoá Học Lớp 10 - Trang 8

Phương trình được tìm thấy trong Sách Giáo Khoa lớp 10 - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Phương trình số #2

3CO + Fe2O32Fe + 3CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + Fe2O3 => Fe + CO2  

Phương trình số #3

2NaHCO3H2O + Na2CO3 + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 => H2O + Na2CO3 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

Cl2 + 2Na → 2NaCl

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Na => NaCl  

Phương trình số #5

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HCl => FeCl2 + H2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #7

2HCl + Mg → H2 + MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg => H2 + MgCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

BaCl2 + H2SO42HCl + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + H2SO4 => HCl + BaSO4  

Phương trình số #9

CaCO3CaO + CO2

Nhiệt độ: 900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 => CaO + CO2  

Advertisement

Phương trình số #10

Cu + 2H2SO42H2O + SO2 + CuSO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2SO4 => H2O + SO2 + CuSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 01:06:22am