2H2S + O22H2O + 2S
(khí) (khí) (lỏng) (kt)
(không màu mùi trứng thối) (không màu) (vàng)
2 1 2 2 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Nhiệt độ: nhiệt độ thấp hoặc thiếu oxi
Xuất hiện kết tủa vàng
Trong những điều kiện bình thường , dung dịch H2S tiếp xúc với oxi của không khí, dần trở nên vẩn đục màu vàng do H2S bị oxi hoá thành S.

Câu 1. Phản ứng hóa học

Có 6 hỗn hợp khí được đánh số: (1) CO2, SO2, N2, HCl. (2) Cl2, CO, H2S, O2. (3) HCl, CO, N2, NH3 (4) H2, HBr, CO2, SO2. (5) O2, CO, N2, H2, NO. (6) F2, O2; N2; HF. Có bao nhiêu hỗn hợp khí không tồn tại được ở điều kiện thường?


A. 2
B. 5
C. 3
D. 4

Xem đáp án

Câu 2. Chất tác dụng với oxi ở điều kiện thường

Cho các chất: N2, H2S, SO2, HBr, CO2. Có bao nhiêu chất có phản ứng với O2 ở điều kiện thích hợp?


A. 4
B. 3
C. 5
D. 2

Xem đáp án

Câu 3. Nhận định về SO2

Nhận xét nào sau đây không đúng về SO2?


A. khí này làm mất màu dung dịch nước brom và dung dịch thuốc tím.
B. Phản ứng được với H2S tạo ra S.
C. Liên kết trong phân tử là liên kết cộng hóa trị có cực.
D. Được tạo ra khi sục khí O2 vào dung dịch H2S.

Xem đáp án

Câu 4. Phản ứng oxi hóa khử

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a). Sục H2S vào dung dịch nước clo (b). Sục khí SO2 vào dung dịch thuốc tím (c). Cho H2S vào dung dịch Ba(OH)2 (d). Thêm H2SO4 loảng vào nước Javen (e). Đốt H2S trong oxi không khí. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là:


A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Xem đáp án
2H2S + 3O22H2O + 2SO2
(khí) (khí) (lỏng) (khí)
(không màu, mùi trứng thối) (không màu) (không màu) (không màu, mùi hắc)
2 3 2 2 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Nhiệt độ: nhiệt độ
có khí mùi hắc thoát ra
Khi đốt khí H2S trong không khí, khí H2S cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt.

Câu 1. Chất tác dụng được với khí H2S

Cho khí H2S tác dụng lần lượt với: dung dịch NaOH, khí clo, nước clo, dung dịch KMnO4 / H+; khí oxi dư đun nóng, dung dịch FeCl3, dung dịch ZnCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng là


A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Xem đáp án

Câu 2. Chất phản ứng với oxi ở điều kiện thường

Cho các chất: N2, H2S, SO2, HBr, CO2. Có bao nhiêu chất có phản ứng với O2 ở điều kiện thích hợp?


A. 4
B. 3
C. 5
D. 2

Xem đáp án

Câu 3. Phản ứng oxi hóa khử

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a). Sục H2S vào dung dịch nước clo (b). Sục khí SO2 vào dung dịch thuốc tím (c). Cho H2S vào dung dịch Ba(OH)2 (d). Thêm H2SO4 loảng vào nước Javen (e). Đốt H2S trong oxi không khí. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là:


A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Xem đáp án

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(