Chủ đề: Phương Trình Hoá Học Lớp 10 - Trang 3

Phương trình được tìm thấy trong Sách Giáo Khoa lớp 10 - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Phương trình số #2

C + 2H2SO42H2O + 2SO2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + H2SO4 => H2O + SO2 + CO2  

Phương trình số #3

O2 + 2SO22SO3

Nhiệt độ: 450°C Xúc tác: V2O5

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + SO2 => SO3  

Advertisement

Phương trình số #4

H2SO4 + 8HI → 4H2O + H2S + 4I2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + HI => H2O + H2S + I2  

Phương trình số #5

Br2 + HCOOH → CO2 + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + HCOOH => CO2 + HBr  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #7

CaO + H2O → Ca(OH)2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + H2O => Ca(OH)2  

Advertisement

Phương trình số #8

3H2 + N22NH3

Nhiệt độ: 500°C Áp suất: áp suất Xúc tác: Fe, Pt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + N2 => NH3  

Phương trình số #9

HClO → HCl + O2

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO => HCl + O2  

Advertisement

Phương trình số #10

H2O + K2CO3 + CO22KHCO3

Nhiệt độ: 30 - 40°C Xúc tác: H2SO4 đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + K2CO3 + CO2 => KHCO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:38:08am