3Ba(NO3)2 + 2K3PO46KNO3 + Ba3(PO4)2
3 2 6 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Không có
Xuất hiện kết tủa Bari photphat (Ba3(PO4)2) trong dung dịch.
3Ca(OH)2 + 2H3PO46H2O + CaHPO4
3 2 6 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Không có

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(