CaCO3 + H2O + CO2Ca(HCO3)2
(rắn) (lỏng) (khí)
(trắng) (không màu) (không màu) (trắng)
1 1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Không có
cho cacbonat tác dụng với CO2.
là phản ứng thuận nghịch tạo thạch nhũ trong hang động.

Câu 1. Sản xuất saccarozơ

Hóa chất nào sau đây không được dùng khi sản xuất saccarozơ trong công nghiệp từ cây mía?


A. Vôi sữa.
B. Khí sunfurơ.
C. Khí cacbonic.
D. Phèn chua.

Xem đáp án
C2H5OH + H2NCH2COOHH2O + H2NCH2COOC2H5
(lỏng) (lỏng) (lỏng) (rắn)
(không màu) (không màu) (không màu)
1 1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Điều kiện khác: khí HCl
Tương tự axit cacboxylic, amino axit phản ứng được với ancol (có axit vô cơ mạnh xúc tác) cho este.
Phản ứng este hóa nhóm COOH

Câu 1. Amino Acid

Hợp chất H2N-CH2-COOH phản ứng được với : (1) NaOH, (2) HCl, (3) C2H5OH, (4) HNO2


A. (1), (2), (3), (4)
B. (2), (3), (4)
C. (1), (2), (4)
D. (1), (2), (3)

Xem đáp án

Câu 2. Hiệu suất phản ứng

Hòa tan 30g glyxin trong 60g etanol, rồi thêm từ từ 10 ml dung dịch H2SO4 đặc ,sau đó đun nóng 1 thời gian. Để nguội, cho hỗn hợp vào nước lạnh, rồi trung hòa bằng NH3 dư thu được một sản phẩm hữu cơ có khối lượng 33g. Hiệu suất của phản ứng là :


A. 75%
B. 80%
C. 85%
D. 60%

Xem đáp án

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(