Chủ đề: Hóa học môi trường - Trang 1

Hóa học môi trường - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Hóa học môi trường là nghiên cứu về các quá trình hóa học xảy ra trong môi trường nước, không khí, trên cạn và môi trường sống, và ảnh hưởng của hoạt động của con người đến chúng. Nó bao gồm các chủ đề như hóa thiên văn, hóa học khí quyển, mô hình hóa môi trường, địa hóa học, hóa học biển và khắc phục ô nhiễm.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-01-29 11:43:24am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(