Nội dung từ Phương Trình Hoá Học lấy từ đâu

Từ nguồn nội dung chủ yếu là Sách Giáo Khoa của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam, nhằm hỗ trợ trực tiếp cho đa số người dùng là học sinh, sinh viên và giáo viên Việt Nam

Có tốn chi phí gì khi sử dụng Từ Điển Phương Trình Hoá Học hay không ?

Tất cả những tính năng trên Từ Điển Phương Trình Hoá Học đều là hoàn toàn miễn phí.

Để đổi lại, chúng mình buộc lòng phải đặt quảng cáo để phần nào trang trải được chi phí về mặt server.

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D