Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ S ra B2S3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ S (sulfua) ra B2S3 (Dibo trisunfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho S (sulfua) tác dụng vói B (Bo) tạo thành B2S3 (Dibo trisunfua) ,trong điều kiện nhiệt độ > 600

Phương trình để tạo ra chất S (sulfua) (sulfur)

Cl2 + H2S → 2HCl + S 2H2S + O2 → 2H2O + 2S 2H2S + 2NO → 2H2O + N2 + 2S

Phương trình để tạo ra chất B (Bo) (boron)

B2H6 → 3H2 + 2B 2Al + B2O3 → Al2O3 + 2B 2NaBH4 → 3H2 + 2NaH + 2B

Phương trình để tạo ra chất B2S3 (Dibo trisunfua) ()

3S + 2B → B2S3 3H2S + 2B → 3H2 + B2S3 4B + 3CS2 → 3C + 2B2S3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 09:01:34am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(