Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaCl ra [Na(H2O)4]

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaCl (Natri Clorua) ra [Na(H2O)4] (Tetraaquasodium ion) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói NaCl (Natri Clorua) tạo thành [Na(H2O)4] (Tetraaquasodium ion)

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr 2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb 3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2

Phương trình để tạo ra chất NaCl (Natri Clorua) (sodium chloride)

Cl2 + 2Na → 2NaCl HCl + NaOH → H2O + NaCl BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

Phương trình để tạo ra chất [Na(H2O)4] (Tetraaquasodium ion) ()

4H2O + NaCl → [Na(H2O)4] + Cl 4H2O + NaNO2 → NO2 + [Na(H2O)4] 4H2O + NaIO3 → IO3+ [Na(H2O)4]

Phương trình để tạo ra chất Cl (Ion clorua) (Chloride ion)

6H2O + CsCl → [Cs(H2O)6] + Cl 4H2O + NaCl → [Na(H2O)4] + Cl H2O + ThCl4 → 4Cl + [Th(H2O)]

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:01:06am