Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HClO4 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HClO4 (Axit percloric) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2HClO4H2O + Cl2O7

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: P2O5

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO4 => H2O + Cl2O7  

Phương trình số #2

2F2 + 4HClO42H2O + O2 + 4ClO3F

Điều kiện khác: hỗn hợp ClO3 (OF)

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + HClO4 => H2O + O2 + ClO3F  

Phương trình số #3

NH4OH + HClO4H2O + NH4ClO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + HClO4 => H2O + NH4ClO4  

Phương trình số #4

NaOH + HClO4H2O + NaClO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + HClO4 => H2O + NaClO4  

Phương trình số #5

6HClO4 + 6Bi(OH)36H2O + [Bi6(OH)12](ClO4)6

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO4 + Bi(OH)3 => H2O + [Bi6(OH)12](ClO4)6  

Phương trình số #6

KOH + HClO4H2O + KClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + HClO4 => H2O + KClO  

Phương trình số #7

HClO4 + HF → H2O + ClO3F

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO4 + HF => H2O + ClO3F  

Phương trình số #8

Cs2CO3 + 2HClO4H2O + CO2 + 2CsClO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cs2CO3 + HClO4 => H2O + CO2 + CsClO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 01:38:52am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(