Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O ra HCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) ra HCl (axit clohidric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Cl2 + H2OHCl + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O => HCl + HClO  

Phương trình số #3

4Cl2 + 4H2O + H2S → H2SO4 + 8HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + H2S => H2SO4 + HCl  

Advertisement

Phương trình số #4

H2O + C6H5CH2Cl → HCl + C6H5CH2OH

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, NaOH.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + C6H5CH2Cl => HCl + C6H5CH2OH  

Phương trình số #5

2Cl2 + 2H2O4HCl + O2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O => HCl + O2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Cl2 + H2OHCl + ClOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O => HCl + ClOH  

Phương trình số #7

Cl2 + H2OHCl + HClO

Nhiệt độ: 700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O => HCl + HClO  

Advertisement

Phương trình số #8

5Cl2 + 6H2O + I210HCl + 2HIO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + I2 => HCl + HIO3  

Phương trình số #9

Cl2 + H2O + H2SO3H2SO4 + 2HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + H2SO3 => H2SO4 + HCl  

Advertisement

Phương trình số #10

2H2O + SO2 + 2FeCl32FeCl2 + H2SO4 + 2HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + SO2 + FeCl3 => FeCl2 + H2SO4 + HCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 04:25:41am