Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Br2 ra KBr

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra KBr (kali bromua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3Br2 + 3K2CO35KBr + 3CO2 + KBrO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + K2CO3 => KBr + CO2 + KBrO3  

Phương trình số #3

Br2 + 2K → 2KBr

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + K => KBr  

Advertisement

Phương trình số #4

Br2 + K2S → 2KBr + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + K2S => KBr + S  

Phương trình số #5

Br2 + K2S22KBr + 2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + K2S2 => KBr + S  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2Br2 + 4KOH + Na2CrO22H2O + 4KBr + Na2CrO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + KOH + Na2CrO2 => H2O + KBr + Na2CrO4  

Phương trình số #7

2Br2 + 2H2O + 2KSO2F → H2SO4 + 2KBr + 2HBr + SO2F2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2O + KSO2F => H2SO4 + KBr + HBr + SO2F2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:48:00am