Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

SO3

công thức rút gọn O3Ssulfuarơ


Sulfuric anhydride; Sulfur(VI) trioxide; Sulfur trioxideNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 80.0632