Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

P

công thức rút gọn Pphotpho
Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 30.9737620 ± 0.0000020

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D