Hình công thức cấu tạo

NO

công thức rút gọn NOnitơ oxit


Nitric oxide; Nitrogen monoxide; Nitrogen monooxide; Nitrogen oxide; Nitric oxide(NO); NONguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 30.00610 ± 0.00050