Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

N2O

công thức rút gọn N2OĐinitơoxit (khí cười)


Dinitrogen oxide; Nitrous oxide; Dinitrogen monoxideNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 44.01280 ± 0.00070


trạng thái thông thường Khí

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D