Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

KClO3

công thức rút gọn ClKO3kali clorat


Potassium chlorate; Potcrate; Oxymuriate of potash; Fekabit; Berthollets salt; Berthollet salt; Chloric acid potassium saltNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 122.5495

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D