Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

KCl

công thức rút gọn ClKkali clorua


Enseal; Kaon-Cl; Klotrix; Rekawan; Kalitabs; Potavescent; Chloropotassuril; Potassium chlorideNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 74.5513

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D