Ccacbon


Carbon black extract; Carbon; C; Activated carbon; Graphitized carbon black; Carbon black; Acetylene black; Grapite; Activeated carbon[powder]; Activeated carbon[granule]; AST-120; KremezinNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 12.01070 ± 0.00080


trạng thái thông thường Rắn


độ âm diện 2.55


năng lượng ion hoá thứ nhất 1086.5

Ssulfua


Sulfur; Sulfidal; Brimstone; Bensulfoid; Flowers of sulfur; Ground vocle sulfur; S; gamma-Sulfur; ThioNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 32.0650


khối lượng riêng (kg/m3) 1.819

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(