Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

HF

công thức rút gọn FHAxit Hidrofloric


Hydrido fluorine; Hydrogen fluoride; Hydrofluoric acid; HydridofluorineNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 20.006343 ± 0.000070

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D