Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

H2S

công thức rút gọn H2Shidro sulfua


Stink damp; Sulfur hydride; Dihydrido sulfur; Dihydrogen sulfide; Hydrogen sulfide; DihydridosulfurNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 34.0809