H2PbCl4

công thức rút gọn Cl4H2PbHydrogen tetrachlorolead(II)


Hydrogen tetrachlorolead(II)Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 351.0279

Sử dụng là chất tham gia

H2PbCl4 => HCl + PbCl2

Sử dụng là chất sản phẩm

HCl + PbCl2 => H2PbCl4 HCl + PbS => H2S + H2PbCl4
Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D