Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

FeSO4

công thức rút gọn FeO4SSắt(II) sunfat


Feosol; Irospan; Ferralyn; Sulferrous; Green vitriol; Ferrous sulfate; Iron(II) sulfate; Sulfuric acid iron(II); Iron sulfate; Sulfuric acid iron(II) salt; Green Sand; Orga Fer; MBH-083; CopperasNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 151.9076

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D