Hình công thức cấu tạo

Fe2(SO4)3

công thức rút gọn Fe2O12S3sắt (III) sulfat


Ferric sulfate; Iron(III) sulfate; NA-9121Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 399.8778