Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Fe(NO3)3

công thức rút gọn FeN3O9Sắt(III) nitrat


Ferric nitrate; Iron(III) nitrate; Trisnitric acid iron(III) salt; Trinitric acid iron(III) salt; Iron(III)trinitrateNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 241.8597