Cl2clo


Chlorine ion; ChlorideNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 70.9060

VCl2

công thức rút gọn Cl2VVanadi diclorua


Vanadium dichloride; Vanadium(II) chloride; Vanadium(II) dichlorideNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 121.8475

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(