Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

CH4

công thức rút gọn CH4metan


Methane; Marsh gas; R-50Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 16.0425

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D