Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

CH3OH

công thức rút gọn CH4Ometanol


Carbinol; Methanol; Wood spirit; Wood alcohol; Hydroxymethane; Methyl alcohol; Columbian spiritsNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 32.0419

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D