CH3OH

công thức rút gọn CH4Ometanol


Carbinol; Methanol; Wood spirit; Wood alcohol; Hydroxymethane; Methyl alcohol; Columbian spiritsNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 32.0419

C6H4CH3OH

công thức rút gọn C7H8Op-cresol


p-Cresol; 4-Methylphenol; p-Hydroxytoluene; p-Tolyl alcohol; p-Toluol; p-Kresol; p-Cresylic acid; p-MethylphenolNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 108.1378


khối lượng riêng (kg/m3) 1.0347


tàu sắc Không màu


trạng thái thông thường Rắn


nhiệt độ sôi (°C) 201.8


nhiệt độ tan chảy (°C) 35.5

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(