Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

CH3CHO

công thức rút gọn C2H4OAndehit axetic


Ethanal; Acetaldehyde; Ethyl aldehyde; Acetic aldehyde; Acetylaldehyde; EthanoneNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 44.0526