CH3CH2OCH2CH3

công thức rút gọn C4H10ODiethyl ete


Ether; Ethyl ether; Ethyl oxide; Ethoxyethane; Diethyl ether; Anesthetic ether; 1,1-Oxybisethane; Solvent ether; RCRA waste number U-117; Diethyl oxide; Anaesthetic ether; Aether; Anesthesia ether; Pronarcol; 1-EthoxyethaneNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 74.1216

Sử dụng là chất tham gia

Sử dụng là chất sản phẩm

CH3CH2OH => H2O + CH3CH2OCH2CH3
Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D