CH3BrMetyl Bromua


MeBr; Embafume; Metabrom; Metafume; Halon 1001; Bromomethane; Methyl bromideNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 94.9385


khối lượng riêng (kg/m3) 3.974


tàu sắc Không màu


trạng thái thông thường Khí


nhiệt độ sôi (°C) 3

C6H4CH3Br

công thức rút gọn C7H7Br2-Bromotoluene


2-Bromotoluene; o-Bromotoluene; 1-Methyl-2-bromobenzene; 2-Methylphenyl bromide; (2-Methylphenyl) bromide; 1-Bromo-2-methylbenzene; 2-Methyl-1-bromobenzeneNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 171.0345

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(