Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

C6H5CH(CH3)2

công thức rút gọn C9H12isopropylbenzen, cumen


Cumol; Cumene; 2-Phenylpropane; Isopropylbenzene; RCRA waste number U-055; (1-Methylethyl)benzene; 1-Methylethylbenzene; p-IsopropylbenzeneNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 120.1916