C2H6etan


Ethane; Bimethyl; Dimethyl; Ethyl hydride; MethylmethaneNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 30.0690


khối lượng riêng (kg/m3) 1.3562


tàu sắc Không màu


trạng thái thông thường Khí


nhiệt độ sôi (°C) -89


nhiệt độ tan chảy (°C) -183

C2H5OH

công thức rút gọn C2H6Orượu etylic


ancol etylicNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 46.0684

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(