C2H5NHCH3

công thức rút gọn C3H9NMetyletanamin
Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 59.1103

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(