Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Al(OH)3

công thức rút gọn AlH3O3Nhôm hiroxit


Aluminum hydroxide; Amphojel; Alusal; Alcoa C-308F; Alumigel; AF-260; Aluminium hydroxide; Alcoa-331; Aluminum trihydoxide; Trihydroxyaluminum; Aluminum trihydroxideNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 78.0036


khối lượng riêng (kg/m3) 2.42


màu sắc Trắng


trạng thái thông thường Bột


nhiệt độ tan chảy (°C) 300