Advertisement

AlF


aluminium monofluoride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 45.9799418 ± 0.0000013

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AlF

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

AlF - - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-AlF--280
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Bài 18. Nhôm

Nhôm (bắt nguồn từ tiếng Pháp: aluminium, phiên âm tiếng Việt: a-luy-mi-nhôm) là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ Trái Đất.

Bài 19. Sắt

Từ xa xưa con người đã biết sử dụng nhiều vật dụng bằng sắt hoặc hợp kim sắt. Ngày nay trong số tất cả trong kim loại, sắt vẫn được sử dụng nhiều nhất. Hãy tìm hiểu các tính chất vật lí, hóa học của sắt.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học AlF ()

Dưới đây là các câu hỏi về liệu AlF có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

AlF có tác dụng với C5H9NO4 không? AlF có tác dụng với C5H10 không? AlF có tác dụng với C5H10N2O3 không? AlF có tác dụng với C5H10O4 không? AlF có tác dụng với C5H11NO2 không? AlF có tác dụng với C5H11NO2S không? AlF có tác dụng với C5H12 không? AlF có tác dụng với C6F5COOH không? AlF có tác dụng với C6H4O2 không? AlF có tác dụng với C6H5CHO không? AlF có tác dụng với C6H5CH2OH không? AlF có tác dụng với C6H5COCl không? AlF có tác dụng với C6H5COOH không? AlF có tác dụng với C6H5F không? AlF có tác dụng với C6H13NO2 không? AlF có tác dụng với C6H14N2O2 không? AlF có tác dụng với C7H16 không? AlF có tác dụng với C8H9NO2 không? AlF có tác dụng với C8H18 không? AlF có tác dụng với C9H8O4 không? AlF có tác dụng với C9H11NO2 không? AlF có tác dụng với C9H11NO3 không? AlF có tác dụng với C9H20 không? AlF có tác dụng với C10H8 không? AlF có tác dụng với C10H14O không? AlF có tác dụng với C10H15NO không? AlF có tác dụng với C10H16O không? AlF có tác dụng với C10H22 không? AlF có tác dụng với C11H12N2O2 không? AlF có tác dụng với C11H24 không? AlF có tác dụng với C12H10 không? AlF có tác dụng với C12H22O11 không? AlF có tác dụng với C12H26 không? AlF có tác dụng với C13H10O không? AlF có tác dụng với C13H12O không? AlF có tác dụng với C13H28 không? AlF có tác dụng với C14H10 không? AlF có tác dụng với C14H18N2O5 không? AlF có tác dụng với C20H42 không? AlF có tác dụng với C21H36N7O16P3S không? AlF có tác dụng với Ca(HCO2)2 không? AlF có tác dụng với Ca(C2H3O2)2 không? AlF có tác dụng với CaC2O4 không? AlF có tác dụng với CaCl2 không? AlF có tác dụng với Ca(H2PO2)2 không? AlF có tác dụng với CaMoO4 không? AlF có tác dụng với Ca(NO2)2 không? AlF có tác dụng với Ca(NbO3)2 không? AlF có tác dụng với CaCl2O2 không? AlF có tác dụng với Ca(ClO3)2 không? AlF có tác dụng với Ca(ClO4)2 không? AlF có tác dụng với CaH2 không? AlF có tác dụng với CaI2 không? AlF có tác dụng với Ca(IO3)2 không? AlF có tác dụng với CaO2 không? AlF có tác dụng với CaS không? AlF có tác dụng với CaSO4 không? AlF có tác dụng với CaSe không? AlF có tác dụng với CaSeO3 không? AlF có tác dụng với CaSeO4 không? AlF có tác dụng với CaSiO3 không? AlF có tác dụng với CaTe không? AlF có tác dụng với CaTeO3 không? AlF có tác dụng với CaTeO4 không? AlF có tác dụng với CaWO4 không? AlF có tác dụng với CdBr2 không? AlF có tác dụng với Cd(CN)2 không? AlF có tác dụng với CdCO3 không? AlF có tác dụng với Cd(CH3COO)2 không? AlF có tác dụng với CdCrO4 không? AlF có tác dụng với CdF2 không? AlF có tác dụng với CdI2 không? AlF có tác dụng với Cd(IO3)2 không? AlF có tác dụng với CdMoO4 không? AlF có tác dụng với Cd(NO3)2 không? AlF có tác dụng với Cd(N3)2 không? AlF có tác dụng với CdO không? AlF có tác dụng với Cd(OH)2 không? AlF có tác dụng với CdS không? AlF có tác dụng với CdSO3 không? AlF có tác dụng với CdSO4 không? AlF có tác dụng với CdSb không? AlF có tác dụng với CdSe không? AlF có tác dụng với CdSeO3 không? AlF có tác dụng với CdSiO3 không? AlF có tác dụng với CdTe không? AlF có tác dụng với CdTeO4 không? AlF có tác dụng với CdWO4 không? AlF có tác dụng với ClO2 không? AlF có tác dụng với CeBr3 không? AlF có tác dụng với CeC không? AlF có tác dụng với CeCl3 không? AlF có tác dụng với CeF3 không? AlF có tác dụng với CeF4 không? AlF có tác dụng với CeI2 không? AlF có tác dụng với CeI3 không? AlF có tác dụng với CeN không? AlF có tác dụng với CeO2 không? AlF có tác dụng với CeS không? AlF có tác dụng với Ce(SO4)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có AlF () là chất tham gia

aluminium monofluoride

Xem tất cả phương trình sử dụng AlF

Phương trình có AlF () là chất sản phẩm

aluminium monofluoride

Xem tất cả phương trình tạo ra AlF

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 08:16:08am