Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ag2CrO4


Bạc cromat

silver chromate

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 331.7301

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Phản ứng trong phương pháp Mohr: Bạc cromat được sử dụng làm chỉ thị để nhận biết điểm kết thúc trong phương pháp Mohr.

Nhuộm tế bào
Phản ứng hình thành cromat bạc rất quan trọng trong khoa học thần kinh, vì nó được sử dụng trong "phương pháp Golgi" nhuộm tế bào thần kinh cho kính hiển vi: chất nhiễm sắc thể bạc được tạo ra bên trong tế bào thần kinh và tạo ra hình thái của chúng nhìn thấy được.

Nghiên cứu về hạt nano
Trong công trình của (Maria T Fabbro, 2016) các vi tinh thể của Ag2CrO4 đã được tổng hợp bằng phương pháp coprecipit. Các vi tinh thể này được đặc trưng bởi nhiễu xạ tia X (XRD) với phân tích Rietveld, kính hiển vi điện tử quét bằng phát xạ trường (FE-SEM), kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) với quang phổ tán sắc năng lượng (EDS), micro- Raman.

Bạc cromat cũng được sử dụng như một tác nhân phát triển cho nhiếp ảnh. Nó cũng được sử dụng làm chất xúc tác cho sự hình thành aldol từ rượu (Bạc cromat (VI), S.F.) và như một tác nhân oxy hóa trong các phản ứng khác nhau trong phòng thí nghiệm..

Advertisement

Đánh giá

Ag2CrO4 - Bạc cromat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ag2CrO4-Bac+cromat-252
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 30. Bài thực hành 4

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, về tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi. Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

CHƯƠNG 5 HIĐRO – NƯỚC

+ Hiđro có những tính chất và ứng dụng gì ? + Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá ? - Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào ? - Phản ứng thế là gì ? Thành phần, tính chất của nước như thế nào ? Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó. - Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Như chúng ta đã biết, những ứng dụng của hidro là không thể bàn cãi. Nhưng khí hidro không có sẵn cho chúng ta sử dụng vào đời sống và sản xuất. Vậy, trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, khí hidro được điều chế như thế nào? Phản ứng điều chế khí hidro thuộc loại phản ứng gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết sau đây các bạn nhé!

Bài 34. Bài luyện tập 6

Các bạn hãy cùng nhau ôn lại kiến thức điều chế hiđro, phản ứng thế, sự khử, chất khử, sự oxi hoá, chất oxi hoá, phản ứng oxi hoá - khử nhé.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ag2CrO4 (Bạc cromat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ag2CrO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ag2CrO4 có tác dụng với CH3COCl không? Ag2CrO4 có tác dụng với CH3CONH2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CH3I không? Ag2CrO4 có tác dụng với CH3OCH3 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CH3SCH3 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CH3SH không? Ag2CrO4 có tác dụng với (CH3)2CHOH không? Ag2CrO4 có tác dụng với (CH3)2CO không? Ag2CrO4 có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? Ag2CrO4 có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với COCl2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CO2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CO3 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C2H5NH2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C3N3(OH)3 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C3N12 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C3H7NO3 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C4H7BrO2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C4H7NO4 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C4H8N2O3 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C4H8O không? Ag2CrO4 có tác dụng với C4H9NO3 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C5H4NCOOH không? Ag2CrO4 có tác dụng với C5H5N không? Ag2CrO4 có tác dụng với C5H9NO2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C5H9NO4 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C5H10 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C5H10N2O3 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C5H10O4 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C5H11NO2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C5H11NO2S không? Ag2CrO4 có tác dụng với C5H12 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C6F5COOH không? Ag2CrO4 có tác dụng với C6H4O2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C6H5CHO không? Ag2CrO4 có tác dụng với C6H5CH2OH không? Ag2CrO4 có tác dụng với C6H5COCl không? Ag2CrO4 có tác dụng với C6H5COOH không? Ag2CrO4 có tác dụng với C6H5F không? Ag2CrO4 có tác dụng với C6H13NO2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C6H14N2O2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C7H16 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C8H9NO2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C8H18 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C9H8O4 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C9H11NO2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C9H11NO3 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C9H20 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C10H8 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C10H14O không? Ag2CrO4 có tác dụng với C10H15NO không? Ag2CrO4 có tác dụng với C10H16O không? Ag2CrO4 có tác dụng với C10H22 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C11H12N2O2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C11H24 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C12H10 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C12H22O11 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C12H26 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C13H10O không? Ag2CrO4 có tác dụng với C13H12O không? Ag2CrO4 có tác dụng với C13H28 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C14H10 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C14H18N2O5 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C20H42 không? Ag2CrO4 có tác dụng với C21H36N7O16P3S không? Ag2CrO4 có tác dụng với Ca(HCO2)2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với Ca(C2H3O2)2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaC2O4 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaCl2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với Ca(H2PO2)2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaMoO4 không? Ag2CrO4 có tác dụng với Ca(NO2)2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với Ca(NbO3)2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaCl2O2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với Ca(ClO3)2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với Ca(ClO4)2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaH2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaI2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với Ca(IO3)2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaO2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaS không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaSO4 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaSe không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaSeO3 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaSeO4 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaSiO3 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaTe không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaTeO3 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaTeO4 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CaWO4 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CdBr2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với Cd(CN)2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CdCO3 không? Ag2CrO4 có tác dụng với Cd(CH3COO)2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CdCrO4 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CdF2 không? Ag2CrO4 có tác dụng với CdI2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Ag2CrO4 (Bạc cromat) là chất tham gia

silver chromate

Xem tất cả phương trình sử dụng Ag2CrO4

Phương trình có Ag2CrO4 (Bạc cromat) là chất sản phẩm

silver chromate

2AgNO3 + K2CrO4 → 2KNO3 + Ag2CrO4 Xem tất cả phương trình tạo ra Ag2CrO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-03 03:56:46am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(