Advertisement

Chất Hóa Học - [Ni(NH3)6]Cl2 - Hexamminenickel(II) Chloride

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

[Ni(NH3)6]Cl2

công thức rút gọn Cl2H18N6Ni


Hexamminenickel(II) Chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 231.7825

Khối lượng riêng (kg/m3) 1510

Màu sắc màu tím

Trạng thái thông thường chất rắn

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất [Ni(NH3)6]Cl2

Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-%5BNi(NH3)6%5DCl2-Hexamminenickel(II)+Chloride-1927
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học [Ni(NH3)6]Cl2 (Hexamminenickel(II) Chloride)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu [Ni(NH3)6]Cl2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

[Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với PtF4 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với IF5 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với OsF6 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với UF4 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với UF6 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với UF5 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với UO2 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với UO2F2 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với UO3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với U3O8 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với W không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với WO3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na4XeO6 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H5IO6 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với IOF5 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na3H2IO6 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Re không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với ReF7 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HReO4 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với ReF4 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với ReO3F không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaReO4 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với C5H6 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaC5H5 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với FeSO3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với FeP2 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với BiOOH không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với BiF3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Bi(OH)3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HBiCl4 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với GaCl3.H2O không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với GaClO không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ga không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với LiGaH4 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với GaOOH không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaGaO2 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ga(NO3)3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ga2O không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với ZnGa2O4 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HNCS không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H2C2N2S3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Pt(CN)2 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với CNCl không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH4ClO3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH3OHClO4 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HI3O8 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với C2H5CH2CHO không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với C17H33COONa không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với ClO3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaBr không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HIO không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH4N3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH4I3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH4ClO không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH2Cl không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Cl2.nH2O không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NCl3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (NH3OH)Cl không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (NH3OH)N3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với KI3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H4PO4 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với [Na(H2O)4] không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với As(HSO4)3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaHSeO3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SeCl4 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2[Se(OH)6] không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaHSeO4 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SeO4 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với TeO3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2TeO3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2TeO4.2H2O không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SeOCl2 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Se(OH)2Cl2 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ag2Te không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (C6H5)3Sb không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2Se không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaHSe không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaH2AsO4.H2O không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với As2O5 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H3AsO4.0,5H2O không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2HAsO4 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với As2S5 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (NH4)3AsO4.3H2O không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H3AsO3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (PO3) không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SO3NH2− không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H3NSO3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaH2NSO3 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HSO5 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HPF6 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với PF6 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (Cr2O7) không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với XeO4 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H2TeO4 không? [Ni(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2H4TeO6 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-16 05:35:33pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(