Chất Hóa Học - [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 - Diaquatetraamminenickel(II) sulfate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

[Ni(H2O)2(NH3)4]SO4

công thức rút gọn H16N4NiO6S


Diaquatetraamminenickel(II) sulfate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 258.9086

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4

Đánh giá

[Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 - Diaquatetraamminenickel(II) sulfate - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-%5BNi(H2O)2(NH3)4%5DSO4-Diaquatetraamminenickel(II)+sulfate-2675
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 (Diaquatetraamminenickel(II) sulfate)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

[Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với VCl3 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với Cr(C5H5)2 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với FeS2O3 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với ReO3Cl không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với VCl2 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C5H5 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với FeSO3.2,75H2O không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với FeS2O6 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với [Bi6(OH)12](ClO4)6 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với KBiO3 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với Ga(NO3)3.9H2O không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với GaF3 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với Na[Ga(OH)4] không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với NH4[Ga(OH)4] không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với Na2[Pt(CN)4] không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với H2[Pt(CN)4].5H2O không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với (NH3OH)ClO4 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với CNF không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với NH4CN không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với GaCl không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với GaH3 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với Na3HXeO6 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với Na2H2XeO6 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với NaHXeO4 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với [PO2F2] không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với H2PO3F không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với HPO2F2 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với NH4PF6 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với K2TeO4 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với K2H4TeO6.3H2O không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với K2TeO3 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với Na6TeO6.2H2O không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với HfI2O không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với HfN không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với K2HgI4.2H2O không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với (Hg2N)I.H2O không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với (NH4)2S4O6 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với I3N không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với Rb2SnCl6 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với (NH4)2SnCl6 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với Cs2[SnCl6] không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với OCN không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với BO3 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với SCN không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với [S2O3] không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với In(NO3)3.5H2O không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với In(NO3)O không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với In2(SO4)3.9H2O không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với CH3CHClCOOH không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với NH2CH2CH2CH2CN không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với HNCO không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với CN không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với Na[Au(CN)2] không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với Na[Ag(CN)2] không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOH không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOCH3 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với (CH3)3CCOOH không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C3H7COOH không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C3H7CHO không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với CaZnO2 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với AlO2 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với Mg2C3 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C3H4 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với NaKCO3 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với CH3CH(OH)CH2CH3 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với CH3C(O)CH2CH3 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C5H11Cl không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C5H11Br không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với FexOy không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với CHI3 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C7H15Br không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với BrHC=CHBr không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C2H2Br4 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với (CH3)2-N-N=O không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với (CH3)2NH không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C6H14O6 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C3H5(ONa)3 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C3H7Cl không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với PbI2 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với [C3H5(OH)2O]2Cu không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C6H5SO3Na không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C4H4 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với CH2=CH-COONa không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với CH2=CH-COOH không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với HCOO-CH=CH2 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C6H5N2Cl không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với (C2H4)n không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C4H6Br2 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C3H4Br4 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với Ba(HSO3)2 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với CuCl2.2H2O không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C2H4(ONa)2 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với H2SO4.3SO3 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C2H4Cl2 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C6Cl6 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C4H6Br4 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với C4H6(OH)4 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với Fe(SCN)3 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với CuS2 không? [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 có tác dụng với (CH3COO)2Zn không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 (Diaquatetraamminenickel(II) sulfate) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 11:35:06pm