Xác định kim loại

Cho y gam kim loại M vào dung dịch Fe2(SO4)3, sau phản ứng hoàn toàn khối lượng phần dung dịch tăng thêm y gam. Kim loại M là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Cu. Đáp án đúng
 • Câu B. Ba.
 • Câu C. Na.
 • Câu D. Ag.


Giải thích câu trả lời

Cho y gam M vào thì dung dịch tăng y gam => không có chất thoát ra khỏi dung dịch
=> Cu + Fe2(SO4)3 -> CuSO4 + 2FeSO4

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT BẮC NINH - MÃ ĐỀ 132

Liên quan tới phương trình

Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4

Phản ứng hóa học

Cho các phản ứng sau:
a. FeO + H2SO4đ,n ->
b. FeS + H2SO4đ,n ->
c. Al2O3 + HNO3 ->
d. Cu + Fe2(SO4)3 ->
e. RCHO + H2 --Ni,t0-->
f. glucose + AgNO3 + NH3 + H2O ->
g. etilen + Br2 ->
h. glixerol + Cu(OH)2 ->

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. a, b, d, e, f, g.
 • Câu B. a, b, d, e, f, h.
 • Câu C. a, b, c, d, e, g.
 • Câu D. a, b, c, d, e, h.

Liên quan tới phương trình

CH3CHO + H2 => CH3CH2OH FeO + H2SO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 Br2 + C2H4 => C2H4Br2 FeS + H2SO4 => H2S + FeSO4 Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4 C6H12O6 + Ag(NH3)2OH => Ag + H2O + NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4

Kim loại sắt

Kim loại không tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe.
 • Câu B. Cu
 • Câu C. Ag
 • Câu D. Al

Liên quan tới phương trình

Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4 Al + Fe2(SO4)3 => Al2(SO4)3 + FeSO4 Fe + Fe2(SO4)3 => FeSO4

Phương pháp tách hỗn hợp kim loại

Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà khối lượng Ag không thay đổi thì dùng chất nào sau đây ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. HCl
 • Câu B. HNO3
 • Câu C. Fe2(SO4)3
 • Câu D. AgNO3

Liên quan tới phương trình

Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4 Fe + Fe2(SO4)3 => FeSO4

Xác định kim loại

Cho y gam kim loại M vào dung dịch Fe2(SO4)3, sau phản ứng hoàn toàn khối lượng phần dung dịch tăng thêm y gam. Kim loại M là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Cu.
 • Câu B. Ba.
 • Câu C. Na.
 • Câu D. Ag.

Liên quan tới phương trình

Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4