Xác định công thức của muối

Hòa tan 1,8g muối sunfat khan của một kim loại hóa trị II trong nước, rồi thêm nước cho đủ 50
ml dung dịch. Để phản ứng với 10 ml dung dịch cần vừa đủ 20 ml dung dịch BaCl2 0,15M. Công thức
hóa học của muối sunfat là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. CuSO4
 • Câu B. FeSO4
 • Câu C. MgSO4 Đáp án đúng
 • Câu D. ZnSO4


Giải thích câu trả lời

Đáp án C
Phân tích : Để phản ứng với 50ml dung dịch cần vừa đủ BaCl2(0,015mol)
→ nmuối sunfat = 0,015 mol → Mmuối = 120
Vậy công thức hóa học của muối sunfat đó là MgSO4.

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT THANH HÓA - THPT QUẢNG XƯƠNG I

Liên quan tới phương trình

BaCl2 + MgSO4 => MgCl2 + BaSO4

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

BaCl2 + MgSO4 => MgCl2 + BaSO4

Xác định công thức của muối

Hòa tan 1,8g muối sunfat khan của một kim loại hóa trị II trong nước, rồi thêm nước cho đủ 50
ml dung dịch. Để phản ứng với 10 ml dung dịch cần vừa đủ 20 ml dung dịch BaCl2 0,15M. Công thức
hóa học của muối sunfat là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. CuSO4
 • Câu B. FeSO4
 • Câu C. MgSO4
 • Câu D. ZnSO4

Liên quan tới phương trình

BaCl2 + MgSO4 => MgCl2 + BaSO4

Tìm m

Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch chứa 19,2 gam hỗn hợp gồm MgSO4 và NaHSO4, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. 41,76g
 • Câu B. 37,28g
 • Câu C. 34,80g
 • Câu D. 18,56g

Liên quan tới phương trình

BaCl2 + MgSO4 => MgCl2 + BaSO4

Phản ứng tạo chất khí

Cho các phương trình hóa học sau:
HNO3 + Fe3O4 ---> ;
Fe(NO3)2 --t0--> ;
NaOH + NH2CH2COOCH3 ---> ;
NaOH + MgCl2 ---> ;
BaCl2 + MgSO4 ---> ;
NaOH + NH4NO3 ---> ;
Fe + H2O ---> ;
Ca(OH)2 + SO2 ----> ;
BaO + CO2 ---> ;
FeCl2 + Zn ----> ;
NaOH --t0---> ;
BaCl2 + NaHSO4 ---> ;
Cu + HCl + KNO3 ---> ;
Ag + Cl2 ----> ;
C + H2SO4 ---> ;
H2 + C6H5CHCH2 ----> ;
HNO3 + CuS2 ---> ;
HCl + HNO3 ----> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phản ứng tạo ra chất khí?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 6
 • Câu B. 10
 • Câu C. 14
 • Câu D. 9

Liên quan tới phương trình

BaO + CO2 => BaCO3 Ca(OH)2 + SO2 => H2O + CaSO3 Fe + H2O => H2 + Fe3O4 FeCl2 + Zn => Fe + ZnCl2 NaOH + MgCl2 => Mg(OH)2 + NaCl NaOH => H2O + Na + O2 NaOH + NH4NO3 => H2O + NaNO3 + NH3 C + H2SO4 => H2O + SO2 + CO2 BaCl2 + MgSO4 => MgCl2 + BaSO4 HCl + HNO3 => Cl2 + H2O + NO HNO3 + Fe3O4 => H2O + NO + Fe(NO3)3 Ag + Cl2 => AgCl Cu + HCl + KNO3 => H2O + KCl + NO2 + CuCl2 HNO3 + CuS2 => H2O + H2SO4 + NO + CuSO4 NaOH + NH2CH2COOCH3 => CH3CHO + NH2CH2COONa BaCl2 + NaHSO4 => HCl + Na2SO4 + BaSO4 Fe(NO3)2 => Fe2O3 + NO2 + O2 H2 + C6H5CHCH2 => C6H5CH2CH3