Thảo luận 5

Ứng dụng của kim loại

Câu hỏi trắc nghiệm trong CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU - AN GIANG

Ứng dụng của kim loại

Kim loại được dùng phổ biến để tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khỏe là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Đồng
 • Câu B. Bạc Đáp án đúng
 • Câu C. Sắt
 • Câu D. Sắt tây


Giải thích câu trả lời

Kim loại được dùng phổ biến để tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khỏe là: bạc

Nguồn nội dung

CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU - AN GIANG

Liên quan tới phương trình

4Ag + O2 => 2Ag2O

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

4Ag + O2 => 2Ag2O

Ứng dụng của kim loại

Kim loại được dùng phổ biến để tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khỏe là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Đồng
 • Câu B. Bạc
 • Câu C. Sắt
 • Câu D. Sắt tây

Liên quan tới phương trình

4Ag + O2 => 2Ag2O

Ứng dụng

Kim loại được con người dùng phổ biến để chế tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khoẻ là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. sắt.
 • Câu B. sắt tây.
 • Câu C. bạc.
 • Câu D. đồng.

Liên quan tới phương trình

4Ag + O2 => 2Ag2O

chuỗi phản ứng

cho phản ứng: Al2O3 --đpnc-->A + B
B + C -->Ag2O
Vậy B, C lần lượt là

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. O2; Ag
 • Câu B. Ag; O2
 • Câu C. Al; O2
 • Câu D. O2; Al

Liên quan tới phương trình

4Ag + O2 => 2Ag2O

phương trình phản ứng

Cho các phương trình hóa học sau:
Ag + O2 ---> ;
Fe2O3 + HNO3 ----> ;
Al + CuO ----> ;
Fe2O3 + H2SO4 ---> ;
NH4NO3 + Ba(OH)2 ----> ;
Fe + HCl + Fe3O4 ---> ;
C2H5OH + H2N-CH2-COOH ----> ;
O2 + C4H8O ----> ;
Mg + BaSO4 ----> ;

Trong các phương trình hóa học trên, có bao nhiêu phương trình giải phóng ra kim loại?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 6
 • Câu B. 4
 • Câu C. 5
 • Câu D. 2

Liên quan tới phương trình

2Al + 3CuO => Al2O3 + 3Cu Fe2O3 + 3H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 3H2O Fe + 8HCl + Fe3O4 => 4FeCl2 + 4H2O Fe2O3 + HNO3 => H2O + Fe(NO3)3 4Ag + O2 => 2Ag2O 2NH4NO3 + Ba(OH)2 => Ba(NO3)2 + 2H2O + 2NH3 Mg + BaSO4 => Ba + MgSO4 Na + C2H5COOH => H2 + C2H5COONa 11/2O2 + C4H8O => 4H2O + 4CO2 C2H5OH + H2N-CH2-COOH => H2O + H2N-CH2-COOC2H5

Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, nhân giúp ai đã hứa quyết tâm, quả Sau này dự tính việc làm đều suôn sẻ.

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(